Mene sisältöön


Lupainsinööri

Lupainsinööri, Paraisten kaupunki, ympäristöosasto, rakennusvalvontayksikkö

Julistamme haettavaksi lupainsinöörin viran.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on 12.6.2019 päätöksessään §:ssä 88 asettanut lupainsinöörin viran avoimeksi.

Kaupungin rakennusvalvonnassa käsitellään ja valmistellaan kaikki rakentamiseen vaadittavat luvat. Työtehtäviin sisältyy muun muassa rakennuslupien valmistelua, toimenpidelupien ja ilmoitusten käsittelemistä ja katselmusten suorittamista. Lisäksi lupainsinööri auttaa rakennustarkastajia lupien valmisteluissa, ottaa vastaan erityissuunnitelmia sekä työnjohtajahakemuksia. Lisäksi lupainsinööri tarkastaa lupapäätöksiä sekä lupien taksoittamista.

Edellytämme, että hakija tuntee maankäyttö- ja rakennuslain ja että hakijalla on useamman vuoden kokemus rakennusvalvontatyöstä. Lupainsinöörillä tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan alempi korkeakoulututkinto. Virassa vaaditaan ruotsin, suomen ja englannin kielen riittävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää paineensietokykyä, joustavuutta sekä erilaisten kokonaisuuksien hallintaa.

Oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään ja alueen tuntemus on eduksi. Lupainsinöörin sijoituspaikka on Paraisten kaupungintalo.

Palkka määräytyy TS-sopimuksen (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) mukaisesti.

Virassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

Virka täytetään mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Lisätiedot:

Johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen, puhelimitse 050 596 2642 20-22.8.2019 välisenä aikana ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@parainen.fi koko hakuajan aikana 10-26.8.2019.

Hakuaika päättyy 26.8.2019 klo 12.00.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostiosoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi. Hakemusten on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Sivun alkuun