Till innehållet


2 närvårdare, äldreomsorgen hemvården

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställningar i arbetsavtalsförhållande inom hälso- och sjukvården:

Två NÄRVÅRDARE till hemvården inom äldreomsorgen. Närvårdarens uppgift inom hemvården är att ge kundorienterad och rehabiliterande vård hemma hos kunden. Vårdarbetet omfattar primärvård och sjukvårdsuppgifter. Till uppgifterna ingår t.ex. att ta hand om kundens måltider, läkemedelsbehandling och personliga hygien. Målet är att kunden ska ha en bra vardag och klara sig hemma. Närvårdarens arbete inom hemvården är krävande, mångsidigt, inspirerande och utmanande. Arbetet görs enligt en vård- och serviceplan som utarbetats med kunden och som beaktar kundens behov.

Arbetet är tvåskiftsarbete. Anställningen gäller tillsvidare och börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Lön utgår enligt AKTA.

Behörighetsvillkor för närvårdare: närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Även de närvårdarstuderande som blir klara med studierna under september beaktas.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare information ges av ansvarig handledare Maarit Silvan, tfn 050 596 2615, eller vik. servicechef Suvi Simelius-Nieminen, tfn 040 141 7394.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 245237.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 19.8.2019 kl. 12.00


Upp