Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

12.10.2018

  


Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Näringslivstjänster:

PROJEKTKOORDINATOR "Costal Bootcamp"


Byggnadstillsynsenheten:

GRANSKNINGSINGENJÖR Social- och hälsovård:

HÄLSOCENTRALLÄKARE

LEDANDE TANDLÄKARE

FYSIOTERAPEUT

SJUKSKÖTARE, Malmkulla bäddavdelning

SJUKSKÖTARE, äldreomsorgen Björkebo serviceboende

NÄRVÅRDARE, moderskapsvikariat, äldreomsorgen, Björkebo serviceboende

NÄRVÅRDARE, moderskapsvikariat, äldreomsorgen Björkebo serviceboende

NÄRVÅRDARE, Malmkulla bäddavdelning

NÄRVÅRDARE, vikariat, äldreomsorgen Solgläntan

NÄRVÅRDARE, visstidsanställning, äldreomsorgen hemvård

NÄRVÅRDARE, moderskapsvikariat, äldreomsorgen hemvård

2 NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, hemvård

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen Korpo

ANSTALTBITRÄDE, bäddavdelningen för akut och rehabiliterande vård

Fortlöpande rekrytering:

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, hemservice/Pargas

SEMESTER- OCH ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

STÖDPERSON för ungdomar

                      

Enheten för småbarnspedagogik:

FORTLÖPANDE REKRYTERING 

Skriv ut
Dela |
Upp