Till innehållet


Minneskoordinator

Äldreomsorgen i Pargas stad ledigförklarar en ordinarie anställning som MINNESKOORDINATOR. Anställningen inleds från 15.10.2019 eller enligt överenskommelse och gäller tills vidare.

Behörighetsvillkor: Examen inom social- eller hälsovård, enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (559/94), samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Som merit räknas minnesskötarutbildning och erfarenhet av arbete med minnessjuka.

Minneskoordinatorn ansvarar för vården och omsorgen av patienter med minnessjukdom, samt stöder och handleder anhöriga, i ett tätt samarbete med bl.a. hemvården, hälso- och sjukvården och tredje sektorn. Minneskoordinatorn fungerar även som närmaste förman för personalen inom dagverksamheten.

Lönen bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.


Förfrågningar: äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki, gärna per e-post camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi eller per tfn 050 596 2614.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 238912,  senast 9.8.2019 kl. 12.00. Ansökan med nödvändiga betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi .


Upp