Till innehållet


Socialhandledare, moderskapsvikariat

Moderskapsvikariat som socialhandledare inom barnskyddet 1.10.2019–11.3.2020

Vi söker en trevlig medarbetare som har erfarenhet av och visioner om barnskyddet!

Familjeenheten vid Pargas stad är en arbetsgemenskap som tittar målmedvetet framåt och arbetar med barnfamiljer inom ramen för socialvård och barnskydd. Pargas stad utvecklar kraftigt sina tjänster för barnfamiljer utgående från en systemisk modell där utgångspunkten för arbetet är mångaktörskap och tjänster erbjuds i den naturliga miljön för barn och familjer. Tjänsterna för barnfamiljer i Pargas stad är väl och mångsidigt resurserade.

Till arbetsuppgifterna för socialhandledare inom barnskyddet hör socialhandledning enligt socialvårdslagen samt kontinuerlig utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder i ett mångprofessionellt team som består förutom av socialhandledaren även av en socialarbetare och en familjearbetare.  Pargas är en tvåspråkig stad som stödjer språkstudier.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av barnskyddet. Därtill förväntar vi oss att du är öppen, engagerad och utvecklingsorienterad och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt.

Vi erbjuder dig:

  • Möjlighet till 20 avlönade utbildnings-, fortbildnings- och utvecklingsdagar inom socialarbete per år

  • Möjlighet att jobba på distans varje vecka

  • Stöd för studier i svenska eller finska

  • Möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp

Vi lovar dig:

  • Stöd från platschefen

  • Flexibelt och människonära ledarskap

  • Öppen och konstruktiv diskussionskultur

  • Positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat

Behörighetsvillkoren är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. För skötseln av tjänsten krävs användning av egen bil. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på fyra månader.

Ytterligare information om tjänsten som familjearbetare ges av enhetschefen Sami Salmivirta, 040 488 6091, sami.salmivirta@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi,jobbnyckel 246756. Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 30.8.2019 kl. 12.00.

Upp