Till innehållet


Närvårdare, dagverksamhet

Pargas stad ledigförklarar följande anställning inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgens dagverksamhet för personer med minnesproblematik, Pargas. Anställningen börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare information ges av Marika Cederlöf, tfn 040 488 6055 / Camilla Bergman-Kärpijoki tfn 050 596 2614

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 246045. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 23.8.2019 kl. 12.00.

Upp