Till innehållet


Verksamhetsledare till dagverksamhetscentralen

Vi söker en verksamhetsledare till en ordinarie anställning vid verksamhetscentralen Kikaren efter att den tidsbundna vikariens anställning upphör. Anställningen börjar 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.  

Vid dagverksamhetscentralen erbjuds rehabiliterande och meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa och långtidssjuka personer. Vid dagverksamhetscentralen finns grupper för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och olika grupper för social rehabilitering. Grupperna fungerar enligt principen om låg tröskel.  

Dagverksamhetscentralen finns invid centrum av Pargas och har öppet varje vardag.

Verksamheten är riktad till personer i arbetsför ålder och är en del av vuxensocialarbetet. Samarbetet med socialcentralens vuxensocialarbetsteam är tätt. Vid dagverksamhetscentralen finns förutom verksamhetsledaren en socialhandledare.

Verksamhetsledaren är dagverksamhetscentralens ansvarsperson och till arbetsuppgifterna hör bl.a. att bilda och leda grupper, planera och utveckla verksamheten, bedöma kunders funktionsförmåga samt föra individuella samtal.

Vi söker en person som är flexibel, samarbetskunnig och arbetar etiskt. Av den sökande förväntar vi oss god förmåga i växelverkan och att man delar våra värderingar beträffande utveckling- och teamarbete. För att sköta uppgiften krävs god förmåga att känna igen kundens styrkor och att förstärka dem. Erfarenhet av att leda grupper ses som en merit.

Handledaren i dagverksamhetscentralen bör ha examen inom social- eller hälsovården, t.ex. examen som ergoterapeut, socionom (YH) eller motsvarande examen. För att kunna sköta uppgiften förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i den ena inhemska språket samt tillfredställande kunskaper i det andra.

Lönen bestäms enligt AKTA.

Närmare uppgifter om uppgifterna ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.

Ansökan med kopior av studie- och arbetsintyg skickas i första hand via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 243727. Ansökningar tas även emot till Pargas stad, Social- och hälsovårdsavdelningen/Socialservice, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till adressen socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 26.7.2019 kl. 12.00.  Arbetsintervjuerna hålls 29.7.2019.

Upp