Mene sisältöön


Jätevesienkäsittely Paraisilla

Paraisten kaupungin sijainti Saaristomeren helmassa on ainutlaatuinen. Suuri osa kunnan pinta-alasta on vettä. Vesistöjen hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi tulee valvoa, että kunnan rajojen sisäpuolella sijaitsevat pohjavesialueet pysyvät käyttökelpoisina.

1. Norrbyn keskusjätevedenpuhdistamo puhdistaa Paraisten keskustan jätevedet. Puhdistuslaitos on uusittu ja nykyaikaistettu ja se täyttää normaalissa tilanteessa puhdistusvaatimukset. Puhdistettu jätevesi johdetaan noin 2 km:n päähän Vapparin selälle, keskustasta pohjoiseen. Kunnallisia puhdistamoita on myös Nauvon, Korppoon ja Houtskarin keskustojen jätevesien puhdistusta varten.

2. Haja-asutusalueella on muutamia isoja laitospuhdistamoja, jotka palvelevat vesihuoltoalueitaan (Kårkulla, Airiston matkailukeskus, Sandviken, Airistonperä ym). Valvontaviranomaiset seuraavat puhdistamoiden toimintaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n  ottamien näytteiden avulla.

3. Haja-asutusalueella tulee jokaisen kiinteistön, talon ja mökin jätevesihuolto järjestää asianmukaisella tavalla. Ympäristönsuojelutoimisto antaa tarkempia tietoja siitä, kuinka jätevedet on puhdistettava Paraisten haja-asutusalueilla.
JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

4. Sysilahden makeanvedenottamo on oma erityislukunsa. Näiden merenlahtien (Sysilaxviken-Vallisfjärden-Hyvilempfjärden-Kojkullafjärden-Sydänperäviken) suojelemiseksi täytyy ranta-alueilla kaikki WC-jätevesi koota umpitankkiin. (Ranta-alue = rantavyöhyke, joka jää keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan ja kahden metrin korkeuskäyrän väliin. Ranta-alue ulottuu vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta).

Sivun alkuun