Till innehållet


Avloppsvattenbehandlingen i glesbygden

Avloppsvattenhanteringen i glesbygden ska ordnas enligt principerna i miljöskyddslagen, statrådets förordning 527/2014, miljöskyddsföreskrifterna för Pargas stad och sunt förnuft. Målet är att undvika utsläpp till vattendrag och grundvatten samt luktolägenheter för grannarna. 

Miljöministeriets tusch-video angående principerna för hur förnyelsen av avloppsanläggningar ska genomföras i olika situationer (på finska):
https://www.youtube.com/watch?v=3zAxbeZTxdo

                                                 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

1. BEFINTLIGA FASTIGHETER: UTREDNING ÖVER DEN NUVARANDE AVLOPPSVATTENBEHANDLINGEN
Befintliga fastigheter bör ha en skriftlig utredning över fastighetens nuvarande avloppssystem. Man kan göra den med hjälp av den bifogade blanketten:

Därtill ska man rita anläggningen på en situationsplan/tomtkarta. Denna utredning behöver inte lämnas in någonstans, utan den ska bevaras på fastigheten och förevisas för myndigheten vid begäran. 

2. FÖRNYANDET AV AVLOPPSSYSTEM: ÅTGÄRDSTILLSTÅND/ANMÄLAN
Alla fastighetsägare behöver se över avloppsvattenhanteringen på sin fastighet. På strandområden (närmare än 100 meter från strandlinje) och grundvattenområden ska avloppsvattenbehandlingen uppfylla lagens krav senast 30.10.2019. Om systemet behöver förnyas/ombyggas, ska ett åtgärdstillstånd först sökas av byggnadstillsynen. Handlingarna som behövs:

Om bara ett reningsverk för gråvattenrening monteras, gör man en skriftlig anmälan till byggnadstillsynen med att utnyttja i stort sett samma handlingar. 
För att bara sanera ett befintligt system utan att ändra metoden kräver inget tillstånd, ej heller små ändringar i behandlingssättet.

3. PLAN FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppssystemet behöver planeras sakkunnigt, utgående från förhållanden på fastigheten. En detaljerad plan över fastighetens avloppsvattenbehandling görs i samband med lovssökandet. En färdig planeblankettbotten  kan fås från byggnadstillsynen/miljövårdsbyrån.

- word-blanketten kan fyllas i elektroniskt.

Av planeraren förutsätts sådan kompetens som markanvändnings- och byggnadslagen kräver. För att ärendets behandling skulle gå smidigt fram, bör byggaren redan tidigt i planeringsskede kontakta en sakkunnig planerare (i svåra fall miljövårdsbyrån), som på tomten tillsammans med fastighetsägaren överväger, vilket det bästa alternativet är.

4. BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING
För avloppsanordningen bör finnas/göras en bruks- och underhållsanvisning, som ska bevaras vid fastigheten. T.ex tömningarna av tankarna och olika service- och granskningsåtgärder ska nedtecknas i häftet. MODELLER: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi 

5. ANVISNING FÖR AVLOPPSVATTENBEHANDLING I PARGAS:

NYTTIGA LÄNKAR:
- www.vesiensuojelu.fi/jatevesi: avloppsvatteninfo kommunvis på finska, reningsmetoder,  blanketter
- Finlands miljöcentral:  PRESENTATION OM OLIKA RENINGSANLÄGGNINGAR
- JÄTEVESIJELPPARI: Praktisk hjälp vid valet av reningslösning

JFR AVLOPPSVATTENINFO FRÅN SVERIGE: http://www.avloppsguiden.se/index.htm

6. KOMPOSTERANDE TOALETTER
Komposterande toalett är ett alternativ värt att beakta inom hela stadens område. Genom att använda torrtoalett minskar hushållets utsläpp av avloppsvatten avsevärt.
INFO OM KOMPOSTERANDE TOALETTER:
- SYKE: Presentation av olika typer av reningsanläggningar
- Käymäläseura Huussi ry

Upp