Mene sisältöön


Ympäristö, luonto ja viheralueet

Parainen sijaitsee ainutlaatuisessa luonnonympäristössä, joka koostuu monimuotoisista vesistöalueista, saaristosta ja moninaisista luontotyypeistä. Saaristo tarjoaa asukkailleen toisaalta erinomaiset ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet, toisaalta se vaatii sitä, että haavoittuvasta saaristoluonnosta huolehditaan suurella hienotunteisuudella.


Myös kaikki eri kuntakeskukset ja asutustaajamat laajassa kaupungissamme halutaan suunnitella, rakentaa ja hoitaa luontoa ja ympäristöä kunnioittaen ja siten että luonnonelementtejä säilytetään riittävässä määrin. Tavoitteena on, että turunmaalaiset voivat hyvin sekä tänään että tulevaisuudessakin.

Kaupungin omia luonto- ja viheralueita hoitaa kaupungin viheryksikkö, ympäristönsuojelun valvonnasta vastaa ympäristönsuojelutoimisto. Koko ympäristöosastoa johtaa ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman.

Leväseuranta online


Sinileväpitoisuudet ja veden lämpötilat Bläsnäsin ja Framnäsin mittausasemilla.

Framnäsin uimaranta https://vesidata.net/14

Bläsnäsin uimaranta https://vesidata.net/15

Sivun alkuun