Till innehållet


Naturskydd

Skärgårdshavets nationalpark

Naturskyddsområdet på Lenholmen

Pargas naturinventering

Pargas naturskyddsförening (e-post)

Det finns ett flertal naturområden som hör till olika skyddsprogram. Tilläggsuppgifter om Natura 2000 -områden och olika skyddsprogram finns på www-sidan för Sydvästra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.


Några länkar av intresse inom naturvården:

- Nationalparker & naturutflykter: utinaturen.fi
 

- Jättefloka - en skadlig främmande art:


- Vresrosen – ett hot mot kustens flora:

 

 

Skriv ut
Dela |
Upp