Mene sisältöön


Paraisten luonnoninventointi

Vuosina 1976-1978 toteutettiin Paraisilla laaja luonnoninventointiprojekti. Inventointi muodostaa yhä yhden luonnon- ja ympäristönsuojelun ja yhdyskuntasuunnittelun peruspilareista. Inventointi käsitti

- kasvi- ja eläinmaailman,
- kallio- ja maaperän erikoispiirteet,
- historiallisesti arvokkaat rakennukset ja muistomerkit sekä
- kunnan alueen tarjoamat fyysiset edellytykset peruselinkeinoille, ulkoilulle, urheilulle, metsästykselle, kalastukselle ja matkailulle.

Inventointi dokumentoitiin "Paraisten Luonnoninventointi" nimiseksi suurteokseksi, joka on luonnon- ja ympäristönhoidon ja koko yhteiskuntasuunnittelun lähtökohtamateriaalia Paraisilla. Projekti toteututtiin Paraisten kauppalan ja Suomen Talousseuran yhteistyönä ja sen tekemiseen osallistui kuusi eri työryhmää (kenttätöistä valtaosan suoritti fil.kand Jouko Högmander). Teokseen voi tutustua Kaupunginkirjastossa (valitettavasti ei lainattavissa).

Paraisten luonnoninventointi 1990

Vuonna 1990 tarkastettiin lähes kaikki vuoden 1978 inventoinnin kohteet. Työn suorittivat Paraisten kaupungin toimeksiannosta Jaana ja Janne Lampolahti. Uusia kohteita tuli mukaan 14 kpl.

Näiden massiivisten kartoitusten lisäksi on monia eri kaupungin osa-alueita inventoitu eri tarkoituksia varten. Uusimmista tutkimuksista voidaan mainita mm.           

- Ålön luontoinventointi (osayleiskaavoituksen yhteydessä) 1998 - Paraisten keskustan luontoinventointi 2000 - Katsaus Kirjalan saaressa sijaitsevan kangasmetsän kasvi- ja kovakuoriaislajistoon (Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti 2000)

 

Sivun alkuun