Till innehållet


Hållbar utveckling i Pargas

Pargas stad har från starten deltagit i Egentliga Finlands Agenda21-verksamhet, ett kommunalt samarbetsprojekt som verkat för hållbar utveckling i regionen. Från 2008 bedrivs verksamheten inom Valonia: Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Pargas kommer även i fortsättningen delta i verksamheten. Valonia-kontorets personal arbetar bl.a för en bättre avloppsvattenhantering, mer uppmärksamhet på miljöfostran i skolorna, ökad miljömedvetenhet, hållbara trafiklösningar mm. Årligen utserValonia också en miljöpristagare bland regionens PK-företagare, någon som utmärkt sig och ur miljöhänseende bedrivit god verksamhet.´

Pargas har också förbundit sig till ett Åboländskt projekt "Avlopp i kretslopp", inom vilket man verkar för  bättre lösningar inom avloppsvattenhanteringen i glesbygden och för att minska den belastning avloppsvattnen förorsakar.

HÅLLBART BYGGANDE
Miljöavdelningen har publicerat en guide om hållbart byggande. Guiden kan fås från byggnadskansliet.

SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE
Största delen av Pargas stad tillhör Skärgårdshavets biosfärområde. Dessa är utvalda modell-områden som har internationellt sett unika natur- och kulturvärden. I Finland finns bara två områden som har av UNESCO fått biosfärområdets status.


Upp