Mene sisältöön


Nähtävillä olevat kaavat ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Sen jälkeen kun ympäristölautakunta on hyväksynyt kaava- tai kaavamuutosehdotuksen, ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus on toimitettava ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista.

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää jo kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen osallisten mielipiteiden kartoittamiseksi jo tässä vaiheessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä laajojen kaava-alueiden ollessa kyseessä, koska tuolloin saattaisi mm. osallisten suuresta määrästä johtuen olla vaikea käydä aktiivista vuoropuhelua kaavatyön kuluessa.

Parhaillaan nähtävillä olevat kaavat löytyvät vasemmalla näkyvästä valikosta.

On hyvä muistaa, että verkkosivuilla oleva aineisto voi poiketa hieman alkuperäisestä versiosta, joka on nähtävillä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla. Tämä johtuu ongelmista, joita saattaa ilmetä siirrettäessä aineistoa pdf-muotoon.Sivun alkuun