Mene sisältöön


Ajankohtaiset kaavat ja kaavamuutokset Korppoon osa-alueella

- Ranta-asemakaava kiinteistölle Stora Börsskär 1:35 Korppoon Lempersjössä

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavan muuttaminen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle, korttelille 68 ja 70 sekä osalle Verkanintien katualuetta Verkanin (121) kaupunginosassa, Korppoossa ja asemakaavan laatiminen näiden länsipuolella olevalle pienelle viheralueelle.

Kaavaehdotus ollut nähtävillä 13.11.-12.12.2015 tässä muodossa, ennen kaava-alueen laajentamista:

Muutettu kaavaehdotus, joka on ollut nähtävillä 19.10.-17.11.2018:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 12.2.2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava tiloille Svansång 1:53 ja Lovart och Le 1:54 sekä osille tilasta Södergrannas 1:55 Korppoon Österskärissä

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava kahdelle erilliselle osalle tilasta Svens Norrstrand 3:60 Korppoon Wattkastissa

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Korppoon Eteläsaariston osayleiskaavan muuttaminen tilalle Kallegården 1:65 sekä osille tiloista Vestan 1:45 ja Köttomlandet 1:62 Korppoon Österskärissä.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.11.-17.12.2018:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun