Mene sisältöön


Ajankohtaiset kaavat ja kaavamuutokset Paraisten osa-alueella

- Asemakaavamuutos tontille 5 korttelissa 4 sekä osalle viereisestä puistoalueesta Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla. Kaavamuutos saattaa edellyttää maankäyttösopimusta.

Projektin muu valmisteluaineisto:

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavamuutos korttelille 4 Bläsnäsin (14) kaupunginosassa Paraisilla

Projektin muu valmisteluaineisto:

----------------------------------------------------------------------------------------

- ranta-asemakaava ja muutos Sattmarkin matkailualueen ranta-asemakaavaan osalle tilasta Sattmark 1:43 sekä osalle yhteisestä vesialueesta Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 Paraisten Lofsdalissa

Projektin muu valmisteluaineisto:

-----------------------------------------------------------------------------------------

- asemakaava ja -kaavamuutos Keskuspuiston pohjoisosille sekä linja-autoaseman alueelle työnimellä "Paraisten Kylätalo"; kaava-alue käsittää pohjoisosan Keskuspuistosta aina Puistopolkuun asti, osan Rantatien katualueesta sekä kaavoittamattoman osan Saaristotiestä puiston pohjoispuolella.

Kaavaprojektin valmisteluaineisto on ollut nähtävänä helmikuussa 2019:

-------------------------------------------------------------------------------------------

- asemakaavamuutos liikenteen uudelleen järjestämiseksi Suntinsillan itäpuolella; kaava-alue käsittää puistoalueen, torialueen, yleisen pysäköintialueen sekä kortteli 1 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa ja korttelit 3, 4 ja 18 sekä osia Saaristotien yleisestä tiealueesta, yleisen pysäköintialueen, osan vesialueesta sekä puistoalueen Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla

------------------------------------------------------------------------------------------

- asemakaavamuutos Kirkkosalmenrannan asuinalueen pohjoisosalle; muutos käsittää tontit 1-3 sekä 5 korttelissa 3 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa Paraisilla.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.7.-5.8.2018

------------------------------------------------------------------------------------------

- Paraisten keskustan yleiskaavan laatiminen; kaava-alue käsittää Paraisten keskustan lähiympäristöineen, mukaan lukien Kirkkosaaren länsiosat ja Ålönsaaren itäosat. Kaava-alueen rajausta muutettiin ja aineisto päivitettiin syksyllä 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Malminrannan asemakaavamuutos; muutos käsittää korttelin 1, viereiset puisto-, uimaranta- ja pysäköintialueet sekä osia venesatama- ja vesialueista Kalkholmenin (23) kaupunginosassa Paraisilla.

Projektin muu valmisteluaineisto, joka on ollut nähtävänä;

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen osille tiloista Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 ja Sandmo 2:511 Paraisten Qvidjassa

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavan laatiminen purjekiertoliittymän luoteispuolella olevalle kaavoittamattomalle alueelle Parsbyn (10) kaupunginosaan sekä asemakaavan laatiminen ja muuttaminen osalle korttelia 24 ympäristöineen ja osalle Vapparintien tiealuetta Bläsnäsin (14) kaupunginosaan Paraisilla

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 28.10.-27.11.2017

Muutettu kaavaehdotus joka on ollut julkisesti nähtävillä 31.8.-30.9.2018

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.6.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavan laatiminen Paraisilla Norrbynharjun kaupungiosassa sijaitsevan Vuoritien katualueen kaavoittamattomalle osalle sekä asemakaavan muuttaminen saman kaupunginosan korttelin 2 tontille 13

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Keskustaseudun osayleiskaavan muuttaminen tiloille Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, osalle vesialueita 876:19, 876:18, 876:14 sekä osalle vesialuetta tilalla Lempilä 4:10 Paraisten Muddaisissa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nyboda-Bockholmenin ranta-asemakaavan muuttaminen osalle tilasta Nyboda 1:16 Bodan kylässä


----------------------------------------------------------------------------------------------


- Asemakaavan muuttaminen kortteleille 7 ja 9 sekä osalle viereisistä katu- ja viheralueista Finbynlaakson kaupunginosassa

 
----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ålön osayleiskaavan laatiminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ålön osayleiskaavan 9.12.2014, § 105. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan 15.12.2016.


Alo indeksikartta.jpg
indeksikartta

Hyväksytty Ålön osayleiskaava 9.12.2014:


----------------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaava Valoniemen kaupunginosan luoteisosalle


----------------------------------------------------------------------------------------------
Sivun alkuun