Till innehållet


Aktuella planer och planändringar på delområdet Korpo

stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för två separata delar av lägenheten Svens Norrstrand 3:60 i Wattkast i Korpo

Planförslaget har varit offentligt framlagt 14.6-13.7.2019:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Upp