Till innehållet


Aktuella planer och planändringar på delområdet Korpo

stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för två separata delar av lägenheten Svens Norrstrand 3:60 i Wattkast i Korpo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ändring av delgeneralplanen för Korpo Södra Skärgård för delar av lägenheten Vestan 1:45 i Österskär i Korpo.

Planförslaget har varit offentligt framlagt 16.11-17.12.2018:

Stadsfullmäktige har godkänt planändringen 14.5.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

Upp