Till innehållet


Aktuella planer och planändringar på delområdet Pargas

Detaljplanändring för en del av gatuområdet Skräbbölevägen, kvarter 41 samt för delar av ett vattenområde i Skräbböle (15) stadsdel samt  detaljplan för en del av vägbanken. Planprojektet är en del i processen att förnya broförbindelsen till Lillholmen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Detaljplanändring för tomt 5 i kvarter 4 samt för en del av det intilliggande parkområdet i Norrby (21) stadsdel i Pargas. Planändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

Övrigt beredningsmaterial för projektet:

Planförslaget har varit offentligt framlagt 17.8 - 16.9.2019:

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Detaljplanändring för kvarter 4 i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas

Övrigt beredningsmaterial för projektet:

Planförslaget har varit offentligt framlagt 17.8 - 16.9.2019:

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan och ändring för turistområdet Sattmarks stranddetaljplan på delar av fastigheten Sattmark 1:43 samt för del av det samfällda vattenområdet Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 i Lofsdal i Pargas

Övrigt beredningsmaterial för projektet:

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Detaljplan och ändring av detaljplan för norra delen av Centralparken samt busstationens område under arbetsnamnet "Pargas Byahus"; planområdet omfattar den norra delen av Centralparken ända ner till Parkstigen, en del av Strandvägens gatuområde samt en oplanerad del av Skärgårdsvägen norr om parken.

Planprojektets beredningsmaterial har varit framlagt i februari 2019:

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Detaljplanändring för omorganisering av trafikarrangemangen öster om Sundsbron; planområdet omfattar ett parkområde, ett torgområde, ett allmänt parkeringsområde samt kvarter 1 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel och kvarter 3, 4 och 18 samt delar av Skärgårdsvägens allmänna vägområde, ett allmänt parkeringsområde, en del av ett vattenområde samt ett parkområde i Norrby (21) stadsdel i Pargas

------------------------------------------------------------------------------------------

- Detaljplanändring för norra delen av Kyrksundsstrandens bostadsområde; ändringen omfattar tomterna 1-3 samt tomt 5 i kvarter 3 i Kyrksundsstranden (34) stadsel i Pargas.

Planförslaget har varit offentligt framlagt 6.7-5.8.2018

------------------------------------------------------------------------------------------

- uppgörande av en generalplan för Pargas centrum; Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, västra delar av Kyrklandet och östra delar av Ålön medräknat. Avgränsningen av planområdet ändrades och materialet uppdaterades hösten 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- detaljplanändring för Malmstranden; ändringen omfattar kvarter 1 och intilliggande park-, badstrands- och parkeringsområden samt delar av hamn- och vattenområden i Kalkholmen (23) stadsdel i Pargas

Övrigt beredningsmaterial som varit till påseende;

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ändring av Lemlaxöns delgeneralplan för delar av lägenheterna Qvidjagård 2:592, Qvidjagård 2:591 och Sandmo 2:511 i Qvidja i Pargas

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Uppgörande av detaljplan för en oplanerad del av Bergvägens gatuområde samt detaljplanändring för tomt 13 i kvarter 2 i Norrbyåsens stadsdel i Pargas

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ändring av Centrumregionens delgeneralplan för lägenheterna Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, delar av vattenområdena 876:19, 876:18, 876:14 samt del av vattenområdet som hör till Lempilä 4:10 i Muddais i Pargas.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ändring av Nyboda-Bockholmen stranddetaljplan för delar av lägenheten Nyboda 1:16 i Boda by

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ändring av detaljplanen för kvarteren 7 och 9 samt för delar av invidliggande gatu- och grönområden i Finbydal stadsdel


----------------------------------------------------------------------------------------------

- Uppgörande av Ålö delgeneralplan


Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för Ålön 9.12.2014, § 105. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde planen 15.12.2016.

Alo indeksikartta.jpg

indexkarta

Godkänd delgeneralplan för Ålön 9.12.2014:


----------------------------------------------------------------------------------------------

- Detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda stadsdel


----------------------------------------------------------------------------------------------

Upp