Mene sisältöön


OSOITTEET

husnummer.gif

 Kaupunki antaa osoitteita pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Tarpeen mukaan osoitteita voidaan antaa myös esimerkiksi uimarannoille ja yhteyslaitureille. Kunta ilmoittaa uudet ja muuttuneet osoitteet väestötietojärjestelmään, postiin ja maanmittaustoimistolle, josta hätäkeskus päivittää materiaalinsa.
Asemakaava-alue
Asemakaava-alueella katujen nimet vahvistuvat asemakaavassa. Numerointina käytetään juoksevaa numerointia siten, että kadun oikealla puolella ovat parittomat numerot ja vasemmalla parilliset. Osoitenumerot annetaan viimeistään rakentamisen alkaessa kyseisellä alueella. 

Haja-asutusalue
Haja-asutusalueen nimet vahvistaa rakennus- ja ympäristölautakunta.  Osoitenumero muodostuu kiinteistön (liittymän) etäisyydestä metreinä tien alkupäästä, jaettuna kymmenellä, siten että parittomat numerot ovat oikealle puolella ja parilliset vasemmalla. Uusille rakennuspaikoille osoitenumero annetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennuspaikan merkitsemisen yhteydessä. 

Numerokilvet
Kiinteistökohtaisen numerokilven asettaminen on kiinteistönomistajan/-haltijan tehtävä. Kiinteistön numerokilpi tulee asettaa jokaiselle rakennetulle kiinteistölle/rakennuspaikalle. Numerokilvessä tulee olla tieosoitteen mukainen numero mustalla, valkealla pohjalla, numerokorkeus vähintään 10 cm, kilven korkeus 15 cm. Numerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan ensi sijassa rakennuksen seinään. Jos rakennus on yli 40 m:n päässä tiestä, kilpi voidaan sijoittaa myös porttiin, pylvääseen, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Käytettäessä erillistä pylvästä suositellaan numerokilpi sijoitettavaksi noin 150 cm:n korkeuteen. Erilliset numerot voidaan kiinnittää myös kuution muotoiseen ovilamppuun. Haja-asutusalueella kaupunki pystyttää numerokilven liittymiin, jotka johtavat kahdelle tai useammalle kiinteistölle. Tällöin kiinteistönomistajan/-haltijan tehtäväksi jää laittaa numerokilpi vielä omalle kiinteistölleen.

Kiinteistön numerokilpi on erittäin hyödyllinen omistajan kannalta. Selvästi numeroituun osoitteeseen posti löytää paremmin ja ambulanssi tai paloauto nopeammin. 

Navigaattoreiden ongelmat
Kaupunkiin tulee usein kyselyjä siitä, miksi navigaattorit eivät löydä perille tai ohjaavat väärään paikkaan. Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei kuitenkaan ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan, sekä myös navigaattorin omistajan vastuulla.

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja ja tiedot päivittyvät niihin eri tavoin. Jotkut hyödyntävät maanmittauslaitoksen aineistoja (joita kunnat ylläpitävät), kun taas toiset toimittajat keräävät tietoja itse. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa joissain paikoissa olla useita vuosia vanhaa ja jopa virheellistä.  Mahdollisista virheistä pitää antaa palautetta suoraan navigaattorin karttatoimittajalle. 

Ajantasainen ja oikea tieto löytyy kaupungin omasta opaskartasta.

Kunnan osoitejärjestelmä, jossa ohjeet ja suositukset.

kartanpiirtäjä Tarja Mäntyniemi, puh 040 4885911

Sivun alkuun