Till innehållet


Säkerhet och ordning

Ordningslagen har ersatt de kommunala ordningsreglerna från den 1 oktober 2003. Den nya ordningslagen ska främja ordning och säkerhet på allmänna platser. Polisinrättningen i Sydvästra Finland svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser i Pargas stad.

Räddningsverkets uppgifter är förebyggande av eldsvådor och andra olyckor samt räddningsverksamhet och befolkningsskydd. Västra Finlands räddningsverk ansvarar för räddningstjänster och oljebekämpning på ett område som täcker flera kommuner.

Gränsbevakningsväsendet är ledande inom sjöräddningen i Finland, men sjöräddningen utförs av samtliga myndigheter verksamma i havs och kustområdena, handelssjöfarten samt frivilliga organisationer. Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsområde består av bevakningsområdena Åbo, Åland, Vasa och Uleåborg. Polisen övervakar trafiken på insjöarna och i närheten av hamnarna längs havskusten.


Upp