Till innehållet


Skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet

Pargas stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten:
Väståbolands svenska församling, Skräbböle eftis/ Marina Fröberg och Piftis/ FysioGYM.

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Kirjala, Kyrkbackens, Skärgårdshavets och Iniö skolor samt i daghemmet i Houtskär.

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som får särskilt stöd. Skräbböle eftis prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Skräbböle eftis. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever i behov av särskilt stöd.

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 8 och 9.

På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent. Ansökningsblanketter fås från ovanstående verksamhetsställen, från stadens webbsida blanketter, stadshusets kundbetjäning, områdeskontoren, skolbyrån samt skolorna.

Ansökningarna inlämnas senast 30.4.2019 till:
Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

____________________________________________________

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens mål är att stöda hemmets och skolans fostrande arbete. Verksamheten erbjuder barnen en trygg miljö att vistas i före och efter skoldagen. Barnen får bl.a. möjlighet till social interaktion, fysiska aktiviteter, lek, egen verksamhet samt till vila och rekreation.
Morris och eftis samarbetar förutom med hemmen och skolan även med övrig förvaltning.

Förutom detta kan avtal om ledd eftermiddagsverksamhet också ingås med privatpersoner, företrädesvis dagbarnvårdare, som i sitt hem tar emot skolbarnen.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet


Att delta i morgon- och eftermiddagsvård är för barnen frivilligt. Elever i årskurserna 1-2 och äldre elever som får särskilt stöd kan delta i verksamheten. 

Ett alternativ att ordna barntillsynen vardagar efter skolans slut är eftermiddagsverksamhet.Verksamheten är avgiftsbelagd. I avgiften ingår en olycksfallsförsäkring, ett dagligt mellanmål samt material som används.

Upp