Mene sisältöön


Lapsen oikeudet

 

Mikä on lapsen oikeuksien yleissopimus?

Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin 20. marraskuuta 1989 Yhdistyneissä Kansakunnissa eli lyhyesti YK:ssa.  Yleissopimus on kokoelma erilaisia sääntöjä, joista useat maat ovat sopineet yhdessä. Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa määrätään lapsen ihmisoikeuksista.

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuisten vastuulla on valvoa, että sääntöjä lapsen ihmisoikeuksista noudatetaan. Aikuisten on kohdattava lapsi kunnioittavasti ja kuunneltava, mitä lapsella on sanottavana. Tämä koskee myös poliitikkoja kunnissa ja kaupungeissa, eduskunnassa ja hallituksessa; poliitikkojen on aina mietittävä lapsen etua, kun he tekevät päätöksiä eri asioissa.

Mitä lapsen oikeuksien yleissopimuksessa sanotaan?

poika_pelastusliivi_rgb.jpgLapsen oikeuksien yleissopimuksessa on 54 sääntöä eli artiklaa. Kaikki artiklat ovat yhtä tärkeitä, mutta erityisen tärkeää on muistaa seuraavien neljän artiklan sisältö.

Artiklassa 2 sanotaan, että lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Kaikilla lapsilla on samat oikeudet eikä ketään saa kohdella huonommin kuin muita. Sillä ei ole merkitystä, onko lapsi tyttö vai poika, minkä värinen hän on, mitä kieltä hän puhuu, uskooko hän jumalaan, onko hänellä jokin vamma tai onko hän rikas vai köyhä.

Artiklassa 3 käsitellään lapsen etua. Aikuisten on aina mietittävä lapsen etua, kun he tekevät päätöksiä asioissa, jotka koskevat lapsia.

Artiklassa 6 sanotaan, että lapsella on oikeus elämään ja kehitykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsella on oikeus elämään ja hyvään lapsuuteen. Lapsi tarvitsee monia asioita voidakseen kehittyä, ja eri lapset voivat tarvita erilaisia asioita. Turvallisuus, ruoka, terveydenhuolto, koulutus ja leikki ovat asioita, joita kaikki lapset tarvitsevat.

Artiklassa 12 käsitellään lapsen oikeutta mielipiteensä sanomiseen. Aikuisten on kuunneltava lasta ja autettava lapsia saamaan äänensä kuuluville. Kun aikuiset päättävät lapsia koskevista asioista, heidän on muistettava kysyä lasten mielipidettä ja myös otettava huomioon se, mitä lapset sanovat. Kalakamujen erikoisalaa ovat ne artiklat, joissa käsitellään lapsen oikeutta saada mielipiteilleen huomiota!

Lisätietoja lapsen oikeuksien yleissopimuksesta löytyy täältä. Tämän sivun oikealla puolella on lapsen oikeuksista kertovia esitteitä, joita voi olla hauskaa ja mielenkiintoista tutkia.

Miten voi tietää, että lapsen oikeuksia noudatetaan?

Useimmat maailman maista ovat luvanneet noudattaa lapsen oikeuksien yleissopimuksen määräyksiä, Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 1991. Kaikkien niiden maiden, jotka ovat luvanneet noudattaa lapsen oikeuksien sopimusta, on säännöllisin väliajoin lähetettävä raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea lukee raportit ja lähettää maille vastauksen, jossa kerrotaan, mikä on mennyt hyvin ja mitä kyseisessä maassa tulisi vielä parantaa.


 

  

Kalakamut ovat saaneet apua Ruotsin ulkoministeriön selkokielisestä oppaasta lapsen oikeuksien yleissopimuksesta tämän sivun kirjoittamisessa. Kiitos!

 


 

Sivun alkuun