Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

 • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
 • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

22.10.2019

Julledigheternas avgiftskompensation

Om barnet är borta från småbarnspedagogiken minst två hela kalenderveckor i sträck under veckorna 51, 52 och 1, debiteras ingen avgift för vardagarna under denna tid. Förutsättningen för denna avgiftsfrihet är att frånvaron har meddelats skriftligt senast 15.11.2019.

Exempel 1
Barnets vårdbehov är 100 % enligt avtalet och barnet är borta veckorna 52-1:

 • I fakturan för december får ni tillgodo 4 dagar (vardagarna 23, 27, 30-31.12).
 • I fakturan för januari får ni tillgodo 2 dagar (vardagarna 2-3.1).

Exempel 2
Barnets vårdbehov är 50 % och barnet är borta 51-1:

 • I fakturan för december får ni tillgodo 9 dagar (vardagarna 16-20, 23, 27, 30-31.12).
 • Barnet får vara närvarande under veckorna 49-50 och veckorna 2-5 i medeltal högst 20 h/vecka.
 • I fakturan för januari får ni tillgodo 2 dagar (vardagarna 2-3.1).

På samma sätt räknas dagarna tillgodo om vårdbehovet är

 • 65 % = närvaro under veckorna 49-50 och veckorna 2-5 i medeltal högst 25 h/vecka
 • 80 % = närvaro under veckorna 49-50 och veckorna 2-5 i medeltal högst 35 h/vecka

Kom ihåg att meddela barnets lediga dagar även elektroniskt.
Kontakta daghemsföreståndaren/ familjedagvårdsledaren om du har frågor.
Observera att faktureringen sker per kalendermånad i efterskott.


26.8.2019

Meddelande av vårdtider
Från v. 40, d.v.s. 30.9.2019 låser sig veckoschemat på måndag kl. 8.00 två veckor innan, d.v.s. vecka 42 låses 30.9.
(Bildningsnämndens beslut 13.12.2017 § 72)

Vi rekommenderar att du meddelar regelbundna vårdtider flera månader i förväg (det går lätt att kopiera veckor, du behöver inte fylla i varje vecka skilt).

4.4.2019

Varda - Informationsresusrsen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik. Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter.
Följande uppgifter förs in i Varda:

 • anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen
 • barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare
 • personal inom småbarnspedagogik

Mera information om Varda finns här

Upp