Till innehållet


Specialpedagogik

Det är viktigt att behovet av stöd känns igen så tidigt som möjligt. Specialpedagogikens mål är att i dialog med hemmen och personalen inom småbarnspedagogik stödja en positiv utveckling hos barnet. 

För att befrämja barnets möjligheter till utveckling skall den småbarnspedagogiska miljön anpassas efter barnets behov.

Genom att stöda och uppmuntra barnets starka sidor i en öppen och glädjefull atmosfär, sporras det också till att övervinna sina svårigheter.

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

I Pargas stad finns det ett specialpedagogiskt team. Till detta team hör för tillfället speciallärare inom småbarnspedagogiken som ambulerar i olika enheter samt speciallärare som är stationerade i enheterna.

Specialläraren följer upp och iakttar barnets uppväxt och utveckling tillsammans med föräldrar och personal.  Hon deltar i utvärdering av barnets behov av stöd.

Vid behov tar förman/ personal/ förälder kontakt med specialpedagogen.

Då barnet erbjuds andra stödtjänster t.ex. psykologtjänster, terapier och/ eller medicinsk habilitering skall det länkas samman till en helhet. I förskolan förverkligas trestegsmodellen enligt lagen om grundläggande utbildning.  Det är viktigt att alla de berörda i nätverket kring barnet, tillsammans med föräldrar samarbetar med varandra.

KONTAKTUPPGIFTER                        fornamn.efternamn[at]pargas.fi  
Annika Ekblad040 488 5972
Christel Holmström040 488 5727
Jaana Tirkkonen040 488 5736
Miia-Liisa Wikström
050 596 2643

Blommorna.jpg 

Skriv ut
Dela |
Upp