Mene sisältöön


Saaristomeren biosfäärialue laajentunut 

11.6.2010
biosfär.jpg
 

 

Saaristomeren biosfäärialue laajentunut 

Unesco on nyt hyväksynyt Saaristomeren biosfäärialueen rajojen tarkistuksen. Uudet rajat, jotka koskevat koko Turunmaan saaristoa mukaan lukien vailla kiinteää yhteyttä olevat pääsaaret, ovat huomattavasti yhtenäisemmät ja siten myös helpommin käsiteltävät sekä markkinoinnissa että kehittämistoiminnan suunnittelussa. Ihminen on keskeinen osa biosfäärialuetta. Rajauksen tarkistus ei vaikuta suoraan kenenkään biosfäärialueen asukkaaseen, mutta toiminta voi nyt kohdistua suurempaan määrään Turunmaan saaristossa asuvaan ihmiseen kuin aikaisemmin.  

Biosfäärialue tuo merkittävän kansainvälisen statuksen, yhteistyömahdollisuuksia biosfäärialueiden maailmanlaajuisessa verkostossa ja mahdollisuuksia harjoittaa biosfäärialueen toiminnan puitteissa paikallisella tasolla alulle pantua toimintaa kestävien ratkaisujen kehittämisen tukemiseksi. Menestyvän biosfäärialueen mahdollistaminen siten, että ihminen elää alueella tasapainossa luonnon kanssa, edellyttää kaikkien panostusta. Biosfäärialueen voi nähdä pikemminkin alueen konseptina kuin yksittäisenä hankkeena. Biosfäärialueen toiminta voi koskea niin saariston pienimuotoisten elinkeinojen kehittämistä sekä ekologinen että sosiaalinen kestävyys huomioon ottaen kuin konkreettisia vesiensuojelutoimia tai saariston erityisten runsaslajisten luonnonniittyjen hoitoa. 

Kun biosfäärialueen rajat vahvistettiin vuonna 1994 alueen perustamisen yhteydessä, toiminta päädyttiin keskittämään ulkosaaristoon. Jo useiden vuosien ajan on keskusteltu tarpeesta laajentaa Saaristomeren biosfäärialuetta käsittämään koko Turunmaan vailla kiinteää tieyhteyttä oleva saaristo eli Länsi-Turunmaan saariston pääsaarten tiheämpään asutut alueet sekä muut Turunmaan aiemmin biosfäärialueeseen kuulumattomat saaristoalueet, kuten muun muassa Kasnäs, Rosala-Hiittinen, Iniö ja Paraisten saaristo, jonne on lauttayhteydet. Maantieteelliset rajat ovat olemassa, jotta toimintaa voidaan jäsentää, mutta rajoilla ei ole rajoittavaa vaikutusta maankäyttöön tai elinkeinonharjoittamiseen alueella. Aloite rajojen tarkistuksesta tehtiin paikallisella tasolla, ja hakemusta käsittelivät sekä kuntien, saaristolautakunnan että ulkosaariston neuvottelukunnan edustajat, sekä muut yhteistyökumppanit.  

Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelman (MAB) päättävä toimielin ICC (International Coordinating Council) käsitteli hakemusta rajojen tarkistuksesta vuotuisessa kokouksessaan Pariisissa 31.5.–4.6. Hakemus hyväksyttiin yhdessä neljän muun rajojen tarkistushakemuksen ja kolmentoista uuden biosfäärialueen perustamishakemuksen kanssa. Ohjelmasta vetäytyi kaksi biosfäärialuetta jotka eivät enää täytä ohjelman kriteerit. 

Rajojen tarkistuksen yhteydessä tehdyt muutokset:  

Alueeseen on sisällytetty 

LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGISTA:

  • Iniön kunnanosa kokonaisuudessaan
  • Korppoon kunnanosan pääsaari  
  • Nauvon kunnanosan pääsaaret
  • Paraisten kunnanosan vailla kiinteää tieyhteyttä olevat saaret  


KEMIÖNSAAREN KUNNASTA:

  • Västanfjärdin ja Kemiön kunnanosien vailla kiinteää tieyhteyttä olevat saaret
  • kaikki Dragsfjärdin kunnanosan saaristoalueen vailla kiinteää yhteyttä olevat, aikaisemmin biosfäärialueeseen kuulumattomat saaret, kuten Kasnäs, Hiittinen-Rosala, Biskopsön ja Vänoxa.   

 

Uusi raja noudattaa kunnanrajoja lukuun ottamatta saaria, joihin on kiinteä yhteys, joiden kohdalla raja rajaa siltayhteyden päässä olevat alueet mantereeseen. Kemiönsaaren itärannikolla raja yltää aina Träsköhön asti. Kasnäs on sisällytetty alueeseen huolimatta Lövön sillan rakentamisesta, koska Kasnäsin saaristo-olosuhteet eivät poikkea tuntuvasti muusta saaristosta. 

Biosfäärialueiden maailmanlaajuinen verkosto käsittää nyt 564 biosfäärialuetta 109 maasta. Kaikkien biosfäärialueiden tavoitteena on toimia kestävän kehityksen mallialueina. Saaristomeren biosfäärialuetta hallinnoivat Länsi-Turunmaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Saaristomeren biosfäärialueen alueelliset yhteistyökumppanit ovat Metsähallitus, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue. 

Biosfäärialueen toiminnan suuntaviivat vahvistetaan kansainvälisissä konferensseissa, mutta toiminta muotoutuu paikallisten olosuhteiden ja alueen luonnon ja kulttuurin mukaan. Biosfäärialueella on vapaat kädet suunnitella toimintaansa ja luoda oma profiilinsa.  

Lisätietojen saamiseksi voit ottaa yhteyttä koordinaattori Katja Bonnevieriin, puh. 040 356 2655. 

www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Sivun alkuun