Mene sisältöön


Uusi tasokoordinaattijärjestelmä Länsi-Turunmaalle

16.9.2010
   

Länsi-Turunmaan kaupunki siirtyy kartta- ja paikkatietotuotannossa uuden yleiseurooppalaisen standardin mukaiseen tasokoordinaattijärjestelmään. Kartastotöissä käytetään 20.9.2010 alkaen valtionhallinnon suositusten mukaista EUREF-FIN tasokoordinaattijärjestelmää. Valmiudet uuteen koordinaattijärjestelmään siirtymiseen on luotu 16 kunnan yhteisellä projektilla sekä Turun että Salon seuduilla. Turun ja Kaarinan kaupungit siirtyivät uuteen tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiin 15.2.2010. Länsi-Turunmaan kaupunki ei siirry vielä uuteen korkeusjärjestelmään vaan toimii edelleen kahdessa eri korkeusjärjestelmässä, Paraisten alueella on N43 ja saaristoalueilla N60-korkeusjärjestelmä.

Uuden tasokoordinaattijärjestelmän tarve tuli ajankohtaiseksi, koska Turun ja Salon seudun kunnilla oli käytössä useita tasokoordinaatistoja. Länsi-Turunmaan alueella oli kaksi eri tasokoordinaattijärjestelmää. Paraisten alueella oli Paraisten oma erilliskoordinaatisto ja saariston alueella ( Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö) KKJ1-järjestelmä. Eri järjestelmät aiheuttivat monimutkaisia muunnoksia ja ylimääräisiä sekaannuksia kartta- ja paikkatietoaineistoja tarkasteltaessa.

Seudullinen ja valtakunnallinen tietojenvaihto myös paranee sekä kartta- ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö tehostuu merkittävästi, kun Salon ja Turun seudun kunnat ja valtion viranomaiset siirtyvät kaikki käyttämään yhteneväistä koordinaattijärjestelmää. Mainittakoon että satelliittimittaus- ja paikannuslaitteet toimivat suoraan EUREF-FIN- järjestelmässä, mikä on omiaan helpottamaan mittaustöitä ja paikkatietojärjestelmien ylläpitoa jatkossa. 

Länsi-Turunmaan kaupungin kartastotöissä käytetyt ns. Paraisten järjestelmän sekä KKJ1 järjestelmän koordinaatit korvattiin Länsi-Turunmaalle paremmin sopivilla ETRS-GK23 tasokoordinaateilla. Muunnoksen jälkeen Länsi-Turunmaan kartta- ja paikkatietoaineistoa voidaan käyttää saumattomasti yli vanhojen kuntarajojen. Käyttöön otettava järjestel­män taustalla ovat valtionhallinnon suositukset JHS153 (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs153)  ja JHS154 (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs154).

Järjestelmän muunnos perustuu laajoihin mittauksiin, joissa on määritelty uuden järjestelmän ja vanhojen järjestelmien väliset muunnoskertoimet. Alueen mittaukset ja muunnoskertoimien laskennan on suorittanut vuosina 2008–2009 Destia Oy.

Muunnoskertoimen avulla kaupungin paikkatietoaineistossa olevat vanhat koordinaatit muunnettiin uuden järjestelmän mukaisiksi. Muunnoksen seurauksena kaikkien järjestelmässä olevien tietojen tasokoordinaattiluvut muuttuivat.

Jatkossa kartta-aineistojen käyttäjien on erityisesti siirtymävaiheessa kiinnitettävä huomiota aineiston koordinaattijärjestelmään. Siirtymävaiheessa on paljon suunnitelmia, joiden käsittelyssä on huomioitava uusi koordinaattijärjestelmä. Keskeneräiset työt suositellaan tehtäväksi loppuun vanhassa järjestelmässä. Uudet ja vasta alkuvaiheessa olevat työt on syytä tehdä uudessa järjestelmässä. Y(itä)-koordinaatti on päätetty ottaa käyttöön JHS suosituksen mukaisesti ns. pitkässä muodossa eli koordinaattiluvun alussa on kaistaa osoittava luku 23.

Aineistojen luovutukset:

Jatkossa kaikki paikkatietoaineistojen luovutukset tapahtuvat pääsääntöisesti uudessa ETRS-GK23 karttaprojektiossa. 


Lisätietoja: 

GIS-insinööri Kim Vahtera
Puh. 050 536 5556

Sivun alkuun