Mene sisältöön


Tervetuloa päivähoitoon, esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle!

4.2.2010
 

Päivähoito 

Uusi toimintakausi alkaa 1.8.2010. Syksyn hakemukset on jätettävä/lähetettävä Paraisten kunta-alueen osalta viimeistään 26.2.2010 päivähoidon asiakaspalveluun Perhetalo Ankkuriin, Uurnalehdontie 4, 21600 Parainen. Muilla kunta-alueilla hakemus toimitetaan päiväkotiin. 

Päivähoito: Iniön päiväkoti, Norrby, Houtskarin päiväkoti, Näsby, Korppoon päiväkoti, Verkan, Nauvon päiväkoti Karusellen, Ytternäsintie 2. Paraisilla: Koivuhaan päiväkoti, Koivuhaankatu 1, Kirjalan päiväkoti, Ali-Kirjalantie 31, Merituulen päiväkoti, Tennbyntie 17, Knattebo daghem, Kyläkuja 6 B, Folkhälsans daghem, Skräbbölentie 5, Folkhälsans daghem, Munkvikintie 31, Mäntyrinteen päiväkoti, Kårkullantie, Satuniitty, Vapparintie 11. 

Perhepäivähoito: Paraisilla perhepäivähoidon ohjaajat antavat informaatiota perhepäivähoidosta, Nauvossa perhepäivähoidosta informoi päiväkoti Karusellenin johtaja. 

Ryhmäperhepäivähoito: Junibacken, Tummelitie 2 D, Metsätähti, Metsäkuja 2 as. 1, Näckrosen, Tummelitie 2 B, Peukaloinen, Tummelitie 2 A, Solgränd, Koulumestarinkatu 1, Trollgläntan, Metsäkuja 4, Vaahteramäki, Tummelitie 2 C. 

Leikkipuistotoiminta: Toiminta käynnistyy Paraisilla syksyllä 2010. Lisätietoja myöhemmin.  

Lisätietoja ja hakulomakkeita saa päivähoidon asiakasneuvonnasta, puh. 040 488 5725, tai kaupungin verkkosivuilta. 

Suomenkielinen esiopetus 

Vuonna 2004 syntyneet lapset ja lapset, joille on myönnetty lykkäystä koulun aloittamiseen, voidaan ilmoittaa 6-vuotiaille tarkoitettuun esiopetukseen lukuvuodeksi 2010–2011. Esiopetus on vapaaehtoista ja maksutonta. Jos lapsella on kielelliset valmiudet käydä koulua suomeksi ja ruotsiksi, huoltajat voivat ilmoittaa lapsen joko suomen- tai ruotsinkieliseen esiopetukseen.  

Paraisten kunta-alue: Ilmoittautuminen tapahtuu päivähoitoon ilmoittautumisen yhteydessä 26.2.2010 mennessä erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa kaupungintalon infopisteestä, koulutoimistosta, päiväkodeista, seurakunnan päiväkerhosta ja Länsi-Turunmaan kaupungin verkkosivuilta. 

Suomenkielistä esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2010–2011 Koivuhaan koulun esiopetusryhmässä sekä Koivuhaan, Satuniityn, Kirjalan ja Mäntyrinteen päiväkodeissa edellyttäen, että riittävä määrä oppilaita ilmoittautuu kyseisiin esiopetuspaikkoihin. 

Esiopetus alkaa 17.8.2010 ja se noudattaa koulun lukuvuotta. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä klo 9.00–13.00.  

Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää viimeistään 26.2.2010 osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai suoraan päiväkotiin. 

Muut kunta-alueet: Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä 10.2.2010.  Esiopetus noudattaa koulujen työaikoja. 

Lisätietoja antaa opetuspäällikkö Paula Sundqvist, puh. 050 375 3592. 

Suomenkieliset koulut 

Perusopetukseen ilmoittautuminen koskee:

-        kaikkia vuonna 2003 syntyneitä lapsia sekä

-        vuonna 2002 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

-        vuonna 2004 syntyneitä lapsia, jotka ovat hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
          (11-vuotinen oppivelvollisuus)

-        vuonna 2004 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta
          aikaisemmin. 

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle tapahtuu keskiviikkona 10.2.2010 seuraavasti: 

Koivuhaan koulu, Koivuhaankatu 5, Parainen klo 17.00–19.00                  puh. 040 488 5750

Nilsbyn koulu, Lielahdentie 244, Parainen klo 17.30–19.00                         puh. 040 358 5797

Simonkylän koulu, Lillvikinranta 16, Nauvo klo 9.00–14.00                        puh. 040 488 5709

Ulkosaariston peruskoulu, Verkan, Korppoo klo 14.00–16.00                    puh. 040 529 5645

Utön koulu, Utö klo 9.00–15.00                                                                                puh. 040 488 5780

Huoltajan ja oppilaan toivotaan käyvän yhdessä henkilökohtaisesti ilmoittautumassa perusopetukseen. 

Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jonka oppilaaksiottoalueella lapsi asuu syyslukukauden 2010 alussa.  Tietoja lähikoulujen alueista saa koulutoimistosta, puh. 040 488 5701, ja kaupungin verkkosivuilta. Huoltajien, jotka anovat koulunaloitusta muussa kuin lähikoulussa, on toimitettava opetuspäällikölle asiasta kirjallinen anomus perusteluineen viimeistään 26.3.2010

Mikäli lapsi ei ole Länsi-Turunmaan väestörekisterin kirjoilla, ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä lasta koskeva virkatodistus. 

Lukuvuosi 2010–2011 alkaa 17.8.2010 sekä perusopetuksessa että esiopetuksessa. 

Ilmoittautumiseen liittyviä lisätietoja antavat koulujen rehtorit, yhteystiedot yllä, ja koulutoimisto puh. 040 488 5701. Tietoja koulukuljetuksista saa koulutoimistosta puh. 040 488 5747.  

Ruotsinkieliset koulut, katso ruotsinkielinen ilmoitus! 

Tuki koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 

Hakemus koskee lukuvuotta 2010–2011. Tuki koskee 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden sekä erityisopetusta saavien oppilaiden toimintaa, ja sen saamisen edellytyksenä on, että toiminnassa noudatetaan lakia aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Hakemukseen tulee liittää kuvaus toiminnasta sekä talousarvio. Vuonna 2009 tukea saaneiden hakijoiden on annettava selvitys tuen käytöstä liittämällä hakemukseen toimintakertomus. 

Erilliset hakulomakkeet lukuvuodelle 2010–2011 ovat saatavissa koulutoimistosta ja kaupungintalon infopisteestä. Lisätietoja antaa suunnittelija Annukka Koskinen, puh. 044 358 5704. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen, ja ne on jätettävä 26.2.2010 klo 15.00 mennessä.  

 

 

Sivun alkuun