Till innehållet


Stöd för planeringen av avloppsvattensystem

11.8.2010
kirstu.jpg
Kirstu-projektet vill satsa på planeringen av avloppsanläggningarna för att fastighetsägarna kan kunna undvika problem som detta med anläggningen

 

KIRSTU-projektet börjar stöda planeringen av avloppsvattensystem på glesbygden

 

Pilotprojekt stöder planeringen av fastighetsvisa avloppsvattensystem i Nådendal och inom Skärgårdshavets biosfärområde  

VALONIA, Egentliga Finlands sevicecenter för hållbar utveckling och energifrågor, har i samarbete med Nådendals och Väståbolands städer, Skyddsfond för Skärgårdshavet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland samt Västra-Finlands vattenskyddsförening utarbetat ett projekt för att stöda planeringen av avloppsvattensystem i glesbygden. Pilotprojektet pågår till slutet av 2011.  

Projektet förverkligas på två ”hot spot”-områden där glesbygdens avloppsvatten märkbart påverkar Skärgårdshavets tillstånd. Det ena området ligger i de områden av Nådendals stad som tillhör före detta Merimasku, Rimito och Velkua. Det andra området ligger inom Skärgårdshavets biosfärområde på de områden av Väståbolands stad och Kimitoön som saknar fast väg förbindelse.  

Konkret stöd för planeringskostnader  

Projektet stöder kostnader orsakade av planeringen av avloppsvattensystem. En opartisk planerare som konkurrensutsatts av Valonia besöker fastigheten på beställning. Användandet av en opartisk planerare är av största vikt eftersom man i första skedet besluter om hurdant avloppsvattensystem som passar fastigheten. En opartisk planering tryggar valet av ett avloppsvattensystem som bäst lämpar sig för fastigheten. Detta tryggar å sin sida att avloppsvattensystemet fungerar maximalt effektivt och är långlivat.  

Planeringsstöd kan ansökas av fastigheter som befinner sig på områden som inte kommer att nås av det kommunala avloppsnätet och där det inte heller planeras ett avloppsvattenandelslag. Planeringsstödet kan utnyttjas av ägarna av en permanent bebodd fastighet. Fritidsbostäder eller nybyggen beviljas inte finansiering. Inom ramen för anslagen beviljas stöd åt maximalt 50 sökande per område.

Intresserade kan anmäla sig till projektet  genom att kontakta byggnadstillsynskansliet i skärgården (byggnadsinspektör Sjöstrand, 0400-536532 eller byggnadsinspektör Nyström, 0400-929044) för att kontrollera att fastigheten befinner sig på ett område som inte kommer att nås av ett avloppsvattennätverk. Den första ansökningstiden tar slut 31.8.2010.

 

Tilläggsinformation ges av:

Kati Javanainen, vattenexpert
VALONIA – Egentliga-Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor  fornamn.efternamn@valonia.fi 
tfn 050 407 1539Upp