Till innehållet


Biovärmecentralen invigdes i Pargas

27.10.2010
biovärme 026.JPG
Stadsdirektör Folke Öhman och styrelseordförande Christel Sonntag, Pargas Fjärrvärme Ab

 

 

 

 

Pargas Fjärrvärme Ab's nya biovärmecentral invigdes i Pargas 26.10.2010

Pargas Fjärrvärme Ab producerar ca 45 000 MWh värmeenergi per år, som distribueras till 170 fastigheter. I och med den nya biovärmecentralen på 8 MW kommer nästan all energi att produceras miljövänligt med industrins processvärme eller biobränslen. Biovärmecentralen är ett naturligt led i bolagets målsättning att säkert, konkurrenskraftigt och miljövänligt leverera värmeenergi till bolagets kunder.

biovärme 011.JPG
Tf VD Kurt Lundqvist, Pargas Fjärrvärme Ab
 biovärme 038.JPG 

 

 

 biovärme 047.JPG

Upp