Till innehållet


Inbjudan till CAA-diskussionstillfälle 29.10

21.10.2010
DISKUSSIONSTILLFÄLLE FRE 29.10.2010 kl 10-16, SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM

EKONOMI: TRÅDAR TILL FRAMTIDEN

Hur kan en levande skärgård se ut i framtiden, året om? Vilken resurs
utgör den sommarboende eller turisten? Vad är det som gör skärgården
till ett speciellt alternativ till stadslivet? De kreativa formerna och
möjligheterna för kollektivitet, individualitet och företagsamhet?

Diskussionen inleds av den kroatiska arkitektgruppen Platforma 9.81 som
berättar om Kroatiens skärgård, om den snabba utvecklingen av turismen
där och om dess verkan på det lokala samhället och omgivningen. Den andra
talaren är ekonomie doktor Paavo Järvensivu som belyser nyckelfrågorna i
den aktuella degrowth-diskussionen: hållbara alternativ till den rådande
modellen i ekonomi där tillväxten är den enda mätaren för välstånd och
utveckling. Moderator är kuratorn för samtidskonst Tomas Träskman
(programansvarig lektor vid YH Novia).

Anförandena lyfter fram frågeställningar där den hållbara utvecklingen
av näringsgrenar och levnadssätt i skärgården angående turismen
ventileras. Efter paneldiskussionen får publiken delta i diskussionen om bland
annat teman kring natur- och kulturturism, rörlighet och distansarbete, lokala
nätverk och närtänkande, närmat eller till och med självförsörjning. Hur kan
traditionella näringsgrenar kombineras med de nya livs- och
ekonomiformerna som möjliggörs av teknologin och som förutsätts av
förändringarna i samhället? Hur kan till exempel det traditionella talkoarbetet
eller byteshushållningen svara på dagens behov? Hur kan man beakta
livsrytmerna som varierar efter årstiderna? Hur kan man hålla levande de
speciella värdena angående skärgården, dess natur och kultur?

Tillställningen är öppen för allmänheten. Paneldiskussionen går på
engelska, i övrigt är språket fritt. Lunch på egen bekostnad. Anmälan önskas
(inte bindande!) med tanke på serveringen senast ons 27.10.

Gratis busstransport mellan Åbo och Korpoström (stannar också vid
begäran på vägen): avgång kl. 7.45 framför Ortodoxa kyrkan vid salutorget i
Åbo, tillbaka i Åbo ca. kl.18.00.

Anmälning fram till ons 27.10.:
Taru Elfving, tfn 0500 424 063

Upp