Till innehållet


Förfrågan gällande dagvården

17.2.2010
poika_pelastusliivi_rgb.jpg

 

Familjerna har under tiden 8.-19.2 en möjlighet att svara på en förfrågan gällande dagvården. Klicka här för att komma till förfrågan!

 

Familjedagvård

  • Familjedagvårdaren vårdar barnen i sitt eget hem. Barngruppen kan bestå av högst 4 barn i heldagsvård, familjedagvårdarens egna barn under skolåldern inberäknade. Familjedagvård finns i Pargas och Nagu.

Gruppfamiljedagvård

  • Gruppfamiljedagvård är en form av familjedagvård. Inom gruppfamiljedagvården sköter (2-)3 familjedagvårdare en syskongrupp på (8-)12 barn i utrymmen som anvisas av kommunen. Gruppfamiljedagvård finns i Pargas.

Daghem

  • Daghem finns i alla kommunområden. Antalet barngrupper per daghem varierar mellan 1-5. De flesta daghemmen har både svensk- och finsk verksamhet. Staden köper även daghemstjänster av Folkhälsan och Kårkulla gillet.

Kommuntillägg för privat vård

  • Föräldrar som inte väljer kommunal dagvård för sitt barn utan själva ordnar vården privat, kan hos Folkpensionsanstalten söka stöd för privat vård av barn. Utöver detta betalar Väståbolands stad ett kommuntillägg ”dagvårdssedel” ; 180 €/mån för barn som fyllt tre år, 260€/mån för barn under tre år samt 300€ för barn som är i behov av kvälls- eller nattvård. För halvdagsvård betalas 50% av tillägget. Stödet betalas till dagvårdsproducenten och är en beskattningsbar inkomst.

 

 

 

 

Upp