Till innehållet


Problem med vattenmätaravläsning

8.12.2010
 

Vattentjänstverket beklagar att p.g.a fel i programvaran, kan inte alla kunder logga in på internet för att mata in sin vattenmätaravläsning. Ni kan istället lämna avläsningen per post till:

Camilla Engström
Väståbolands stad
Brinkasvägen 1
21660 Nagu

Avläsningen kan skickas även per e-post till Camilla Engström (tfn 040-488 5907).

 

Upp