Till innehållet


Kundrespons önskas om kollektivtrafiken

9.11.2010

 

Kundrespons önskas om kollektivtrafiken!

En enkät riktas i november till hela regionen 

Åbonejdens 14 kommuner och Egentliga Finlands ELY-central har i samförstånd inlett planeringen för att utveckla kollektivtrafiken. Avsikten är att definiera målen för kollektivtrafikens standard de närmaste åren. Invånarnas åsikter och erfarenheter utgör en central utgångspunkt i planeringsarbetet. Kundrespons samlas in i november. 

Uppgifter om invånarnas nuvarande mobilitetsvanor och om hindren för att använda kollektivtrafik samlas in med enkäten. Svarsgivarna har också möjlighet att lägga fram sina synpunkter på åtgärder som kan och ska förbättra kollektivtrafikservicen.

Enkäten inleds tisdagen 9. november och man kan delta i den cirka tre veckor. Enkäten finns på Internetadressen: www.strafica.fi/extra/joukkoliikennekysely 

Svaren kan också ges på en pappersblankett som delas ut i Åbo på lokaltrafikens servicebyrå (Eriksgatan 10, Forumgården) och vid Matkahuoltos verksamhetspunkt (Aningaisgatan 20). I Väståboland delas blanketterna ut på områdeskontorena och i stadshusets kundbetjäning. 

Tilläggsupplysningar:
Åbo stad, kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte, tfn 02 330 000
Strafica Oy, projektchef Kari Hillo, tfn 09 3508 1223

Upp