Till innehållet


Temakväll om företags penningläge 8.2.2010

13.1.2010
työhyvinvointi.jpg

Väståbolands utvecklingsavdelning ordnar i samarbete med Finnvera,  Nordea  och Egentliga Finlands ELY-central en temakväll om hur man kan planera penningflödet i ett företag samt presenterar centrala finansieringsverktyg. Välkomna!

"Förutse ditt företags penningläge"

måndagen den 8 februari 2010 kl. 17.30–20.00, stadshuset, 3:e vån., Pargas 

Temakvällen ger sakkunnig och grundläggande information om hur man kan förutse företagets betalningsförmåga samt var och hur man kan få lån och bidrag.  

Tillfället är tvåspråkigt och öppet för såväl nya som etablerade företagare.

Kvällens program:

17.30–17.35             Temakvällens öppnande
                                        Karl-Henrik Stuns, Väståbolands utvecklingsavdelning

17.35–18.30             Förutse företagets penningläge
                                        Heli Nyberg, lektor vid Yrkeshögskolan Novia

18.30–18.50             ELY-centralens  investeringsstöd för små och medelstora företag
                                        Boris Vibäck, Egentliga Finlands ELY-central , Åbo

Kaffepaus

19.00–19.20            Finnveras  lån och lånegarantier för små och medelstora företag
                                       Annika Snellman,  Finnvera,  Åbo

19.20–19.40             Bankens finansieringsverktyg
                                       Ritva Nummi, Nordea,  Pargas 

19.40-20.00            Frågor och diskussion
 

Tillfället är gratis, men vi önskar förhandsanmälningar senast den 5.2.2009
per e-post till K-H Stuns eller tel. 040-488 6023.

vipuvoimaa eu_lta.jpgeuroopan sosrahasto.jpg 

  

 Upp