Till innehållet


Info till jordbrukare

25.3.2010

 

 

Årets HUVUDSTÖDANSÖKAN ska lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten senast fredagen 30.4.2010.

Under ansökningstiden är sekreterarna anträffbara vid områdeskontoren enligt följande:

Sussi Rehnström, tel. 0400 813 549

          Nagu, tisdagarna 20.4. och 27.4. samt fredag 30.4.

          Houtskär, torsdagarna 22.4. och 29.4.

          Övriga dagar normalt vid kontoret på Teleberget i Korpo.
 

Dina Häyry, tel. 040 768 6117

           Iniö, måndag 26.4. från kl 9.30. Anders B. Abrahamsson (tel. 0440 555 786)  

           från Finska Hushållningssällskapet är också på plats.

           Övriga dagar normalt vid sitt kontor i Pargas.

Upp