Till innehållet


Isbrytning på farleden Kannvik-Åselholm-Kvarnholm

15.3.2010
 

 

Idäntie/Bogserbåt Ajax öppnar farleden från Kannvik till Åselholm och Kvarnholm 17.3.2010 på förmiddagen. Arctia Skärgårdssrederiet har lovat börja trafikera på rutten genast efter farleden har öppnats. Fartyget kommer att vara Falkö, tel. 0400 320 097.

Information om fartyget och platsbokningar ges av Veijo Hiukka, tel. 046 876 7170.

Upp