Till innehållet


Ny byggnadsordning för Väståboland

18.8.2010

 

NY BYGGNADSORDNING FÖR VÄSTÅBOLANDS STAD
 

Pargas stadsfullmäktige godkände 16.11.2009 en ny byggnadsordning för Väståbolands stad. Åbo förvaltningsdomstol har 29.6.2010 upphävt beslutet att godkänna byggnadsordningen till följande delar: 

  • punkt 13.2 i sin helhet
  • under punkt 13.1 föreskriften som lyder "I strandzonen kan utöver huvudbyggnad byggas en gästbostad, vars största tillåtna våningsyta är 40 m2"
  • under punkt 15.3 föreskriften gällande bastubyggnad som lyder "(max 30 m2, tvättutrymmenas andel av våningsytan minst 1/3)".
     

Den nya byggnadsordningen tillämpas till övriga delar från den 20.8.2010. Byggnadsordningen finns bifogad och till påseende och kan  fås mot avgift vid informationen i Stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas och vid områdeskontoren. 

Väståboland 20.8.2010
Stadsstyrelsen

 

 
Upp