Till innehållet


Väståboland bäst på avloppsfrågor i glesbygden

9.6.2010
onnittelu1.jpg
 

 

Väståbolands stad bäst på avloppsfrågor i glesbygden, vann tävlingen ”Bästa glesbygdsavloppskommun 2010”

Målet med tävlingen ”Bästa glesbygdsavloppskommun” som ordnades av reningsverksgruppen vid Plastindustrin rf är att främja verkställandet av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygden, hitta positiva åtgärdsmodeller och uppmuntra kommunerna att aktivera sina invånare för att få sina avloppsfrågor i skick.

Väståbolands stad utsågs 4.6.2010 till årets bästa kommun på avloppsfrågor i glesbygden. Enligt Plastindustrin rf som ordnar tävlingen har staden på ett exemplariskt sätt hanterat sina avloppsfrågor och betjänat sina kunder mångsidigt. Väståboland belönas med ett diplom och en prissumma på 4 000 euro för utvecklande av avloppsfrågor.

Reningsverksgruppen konstaterade att Väståboland är på många sätt exemplariskt i avloppsfrågorna. Invånarna har fått mångsidig och kundvänlig avloppsservice genom bland annat telefonrådgivning, fältbesök, informationsmaterial, klara webbsidor och olika tillställningar för allmänheten. Därutöver ges all information på landets båda språk.

Väståbolands stad har haft ett intensivt samarbete med projektet Valonia. Staden är även med om att finansiera och stöda det för hela Åboland gemensamma avloppsprojektet Avlopp i kretslopp. Staden har även på basis av en kartläggning infört mildare krav på avloppshanteringen för bestämda områden. Handläggningstiden för tillstånd i kommunen är rimlig och tillståndsavgifterna ligger på en normal nivå. Utöver hjälp med fastighetsspecifika system har man även bistått avloppsvattenandelslagen i deras verksamhet.

Väståboland är en utmanande skärgårdskommun med tanke på vattentjänsterna. Vattenvården, såsom minskningen av näringsämnesbelastningen, har där en stor betydelse. Ser man till att vattendragen börjar må bättre kan de även framöver användas för rekreation och naturen kan få behålla sin mångfald.

Reningsverksgruppen vid Plastindustrin rf tackar alla som deltog i tävlingen och hoppas att arbetet som gjorts i Väståboland för avloppsförordningen visar att det räcker med bara sunt bondförnuft att lösa avloppsfrågorna och hitta fungerande lösningar på alla ställen.

Mer information:

Plastindustrin rf:s ombudsmän:
Karl-Johan Ström, tfn (09) 1728 4323
Aulis Nikkola, tfn (09) 1728 4306

Väståbolands miljövårdsinspektör Petri Huovila, tfn 050 464 6866

  Upp