Till innehållet


Viktbegränsning för Rävsunds bro

9.4.2010


En 14 tons viktbegränsning införs för Rävsunds bro 30.4.-3.5.2010

 

Under reparationsarbetet på Rävsunds bro stängs den ena körfilen av och man inför en 14 tons viktbegränsning från fredagskväll 30.4 till måndagsmorgon 3.5.2010. 

Man måste införa en 14 tons viktbegränsning för hängbron över Rävsundet på landsväg 180 på gränsen mellan S:t Karins och Väståboland och trafiken begränsas till en enda körfil under reparationsarbetet. Under reparationsarbetet på bron byter man ut sammanlagt två av brons åtta bärande pendelpelare.

Det förberedande arbetet för bytet påbörjas redan i början av vecka 17, men trafikbegränsningarna införs fredagskvällen den 30 april klockan 18.30. Då begränsas trafiken på bron till en enda körfil och man inför en 14 tons viktbegränsning och en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Under hela reparationsarbetet dirigeras trafiken av trafikdirigerare, eftersom trafikstockningar då kan undanröjas på effektivaste sätt.

Begränsningarna är i kraft hela veckoslutet, så att man hinner montera ned två av de åtta bärande pendelpelarna och montera upp de nya tillfälliga pelarna. Den beräknade tidpunkten för färdigställandet av reparationen är måndagsmorgon klockan 04.00, då trafiken på bron kan fortskrida utan begränsningar.

Reparationen påverkar speciellt den tunga trafiken, som stoppas under hela reparationsarbetet. Av den tunga trafiken får endast busstrafiken korsa över bron under reparationsarbetet. För den lätta trafiken införs inga begränsningar. Det är mycket stor trafik på Rävsundsbron. Medeldygnstrafiken ligger på över 10 800 fordon/dygn och eftersom trafiken måste begränsas till en enda körfil kommer trafikstockning att uppstå. Bilister uppmanas att bereda sig på köer åtminstone under fredags- och söndagskvällen, då stugtrafiken är som livligaste. 

Under testreparationens andra skede byts de tillfälliga pendelpelarna ut mot nya pelare och man måste igen införa en 14 tons viktbegränsning. Den förlängda tiden är planerad att räcka ungefär en halv dag och den preliminära tidpunkten för detta är 22.5.–23.5.2010. 

Uppgiften med testreparationen är att fastställa arbetstiden för bytet av brons sex andra pendelpelare, så att trafikolägenheterna kan minimeras under bytet av pelarna i slutet av året. 

Mer information:                                   

Egentliga Finlands ELY-central, broingenjörer

Jari Nikki tfn 0400 821 596Jouko Välimäki tfn 0400 227 064

 

 

                                           Upp