Till innehållet


Rävsundsbron repareras 13.8-16.8

9.8.2010
 

Ännu en gång i sommar införs en viktbegränsning Kirjalansalmi (Kirjais) bro

Viktbegränsningen 14 ton införs för Kirjais hängbro på landsväg 180 mellan S:t Karins och Väståbolands stadsgräns, och trafiken begränsas till ett körfält under tiden för reparationsarbetena, från fredag kväll 13.8.2010 kl. 19.30 till måndag morgon 16.8.2010 kl. 04.00. Om reparationsarbeten löper programenligt, behövs det inte mera viktbegränsningar i sommar. 

Under det sista veckoslutet med viktbegränsning demonteras de gamla stängerna och nya pendelstänger monteras, totalt fyra stycken, och då tvingas man att vid flera tillfällen begränsa trafiken till ett körfält.

Hindret som reparationen orsakar gäller främst den tunga trafiken, som i praktiken måste upphöra helt under tiden för reparationsarbetet. Av den tunga trafiken kan endast bussar passera bron medan reparationsarbetet pågår. Inga begränsningar införs för den lätta trafiken. Trafikmängden på Kirjais bro är mycket stor – trafikens dygnsgenomsnitt är mer än 10 800 fordon – och eftersom man tvingas begränsa trafiken till ett körfält, är det oundvikligt att köer uppstår. Bilförare uppmanas att förbereda sig på köer, åtminstone på fredag- och söndagkvällarna då trafiken till sommarstugorna är som livligast. 

Mer information: NMT-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer, Jari Nikki, tfn 0400 821 596 och Jouko Välimäki, tfn 0400 227 064 samt entreprenören Destia Oy, ansvarig arbetsledare Juha Iso-Kouvola, tfn 0400 907 452
 

Upp