Till innehållet


Skolornas eftermiddagsverksamhet

24.3.2010
 

Eftermiddagsverksamheten

Väståbolands stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten för skolbarn läsåret 2010-11:

  • Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f.

  • Väståbolands svenska församling och

  • Våno eftis/ Benita Engholm

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Kyrkbackens, Skärgårdshavets, Träsk och Iniö skolor. 

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som överförts till specialundervisning. Folkhälsans eftis i Skräbböle prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Folkhälsans eftis i Skräbböle. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever med speciella behov. Skolskjuts till eftermiddagsverksamheten ordnas endast ifall eleven är berättigad till denna service och skjuts kan ordnas utan extra kostnader. 

Ifall platserna inte räcker till åt alla sökande, prioriteras de barn, som inte har någon vuxen person hemma under verksamhetstiden. I andra hand tillämpas lottning. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut och intagningskriterierna finns till påseende på skolbyrån och på hemsidan. På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent. Ansökningsblanketter fås även från ovanstående verksamhetsställen, stadens Front Office, områdeskontoren, skolbyrån samt skolorna. Ansökningarna inlämnas senast 5.5.2010 till Väståbolands stad, Svensk utbildning, Strandvägen 28, 21600 PARGAS.

Upp