Till innehållet


Sommarjobb i Väståboland

11.2.2010
puhalluspoika_rgb.jpg
 

Väståbolands stad kommer i år att lotta ut 25 sommarjobb åt ungdomar skrivna i Väståbolands stad.  

Blev du intresserad? 

Minimikravet är att du fyllt 16 år då sommarjobbet börjar. Lönen är 700 euro / 4 veckor. Sommararbetet kan ske under juni-juli månad.  

Du kan välja mellan vårdarbete, dagvårdsarbete, parkarbete, köksarbete eller städning. Du kan även välja det kommunområde du söker till. 

Bifogat hittar du en ansökningsblankett, som kan även hämtas vid infodisken vid varje områdeskontor. Blanketten returneras senast 12.3.2010 till stadshusets eller områdeskontorets informationsdisk. 


 

Upp