Till innehållet


Pandemivaccinationerna i Väståboland

4.2.2010
 

PANDEMIVACCINATIONERNA A(H1N1) I VÄSTÅBOLAND

Vaccinationerna gäller övrig frisk befolkning och görs enligt åldersgrupper. Även personer från de tidigare prioriterings- eller åldersgrupperna, som ännu inte fått sitt vaccin, är välkomna.

Vecka 6 vaccineras personer i åldersgrupp 61 – 70 år
Vecka 7 vaccineras personer i åldersgrupp 71 och äldre


PARGAS HÄLSOSTATION

Vaccinationerna utförs vid gamla rådgivningen, Grankullagatan 8 

Vecka 6:
Fredag 12.2 kl. 9 – 16 och lördag 13.2 kl. 9 – 16

Vecka 7:
Fredag 19.2 kl. 9 – 16 och lördag 20.2 kl. 9 - 16


Personer ur ovanstående åldersgrupper i skärgården, vänligen boka tid på din egen hälsostation:

NAGU HÄLSOSTATION, tel. 0400 117 118

KORPO HÄLSOSTATION, tel. 0400 117 119

HOUTSKÄR HÄLSOSTATION, tel.  0400 117 120

INIÖ HÄLSOSTATION, tel. 0400 117 121 Vaccinationerna utförs enligt de direktiv och ordningsföljd som Institutet för hälsa och välfärd har uppgjort:

 1. Hälsovårds- och socialvårdspersonal som sköter infektionspatienter eller infektionskänsliga patienter och sjuktransport samt apotekspersonal.

 2. Gravida kvinnor.

 3. Riskgruppspatienter i ålder 6 månader – 64 år. Till riskgrupperna hör:
  - Hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering
  - Diabetes
  - Kronisk leversjukdom eller njurinsufficiens
  - Vid sjukdom som sänker motståndskraften t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller 
     efter att mjälten avlägsnats
  - Sjukdom vars behandling nedsätter motståndskraften, te.x. vid organtransplantation,
     cytostatikabehandling, kortisonbehandling.
  -  Kronisk neurologisk sjukdom eller neuromuskulär sjukdom

 4. Friska barn i åldern 6 – 35 månader.

 5. Friska barn och ungdomar samt beväringar i åldern 3 – 24 år.

 6. Riskgruppspatienter över 65 år, riskgrupperna uppräknade ovan.

 7. Övrig befolkning  

Vaccinationerna är avgiftsfria och frivilliga. Information om vilka grupper som vaccineras samt tidpunkterna och mottagningsplatserna finns på dagstidningarna och stadens hemsida.   

RÅD OM FÖRFARANDET IFALL DU INSJUKNAR I SVININFLUENSA

Symtom på influensa A(H1N1) är hastigt påkommande feber, ofta över 38 grader. Symtom i övre luftvägarna så som hosta, halsont och snuva. Muskelvärk, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet. Ibland har illamående och diarré förkommit, hos barn magont. I de svåraste fallen kan lunginflammation utvecklas.

Om du insjuknar och hör till en riskgrupp (uppräknade ovan i punkt 3), är gravid eller har nyligen förlöst, kan du kontakta din egen hälsostation för råd och direktiv.  

Pargas hälsostation, tel. (02) 454 5220

Nagu hälsostation, tel. 0400 117 118

Korpo hälsostation, tel. 0400 117 119

Houtskärs hälsostation, tel. 0400 117 120

Iniö hälsostation, tel. 0400 117 121 

I största allmänhet beter sig viruset som en vanlig säsonginfluensa och vården kan ske i det egna hemmet. Till vården hör febernedsättande värkmedicin, tillräckligt med vila och dryck. Om sjukdomen ändrar och nya symtom uppträder skall man kontakta hälsostationen.

 Den insjuknade skall gärna om möjligt, vistas i ett skilt rum i hemmet. Om du själv hör till en riskgrupp borde du inte delta i vården av den insjuknade. Man skall undvika att röra på sig utanför hemmet eller bjuda gäster. Vädra utrymmena ofta!  Om man måste åka någonstans skall man använda egen bil, undvika allmänna transportmedel.  

Viruset sprider sig genom sekret, droppar och aerosoler. För att undvika smittspridning är det viktigt att iaktta god handhygien. Alltid när man nyser eller hostar täcker man munnen med en pappersnäsduk som man sedan slänger och därefter tvättar händerna. Om man inte har tillgång till pappersnäsduk skall man nysa eller hosta mot sin egen överarm, aldrig i den bara handen.  

Ofta är den mekaniska handtvätten med tvål och vatten tillräcklig, handtvätten måste ta minst en halv minut. Torka händerna i pappershandduk eller i egen personlig handduk. Har man inte tillgång till tvål och vatten skall man använda handsprit.

På hälsostationerna finns det eget utrymme för influensapatienter. Vid ingången finns det tillgång till skyddsmask som sätts framför näsa och mun för att hindra sekret och aerosoler att sprida sig. Händerna desinficeras med handsprit innan man kommer in i hälsostationen.  

För att minska smittspridning har vi slutat skaka hand på hälsostationerna!

Social- och hälsovårdsministeriet har telefonrådgivning må - fre, kl. 12 – 18, på svenska 0800 02278, på finska 0800 02277.

Mera information hittar man också via internet:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt; www.vvshp.fi

Institutet för hälsa och välfärd; www.thl.fi

Social- och hälsovårdsministeriet; www.stm.fi 

Upp