Till innehållet


Understöd till idrottsföreningar

21.9.2010

 

UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR för tiden 1.9.2009-31.8.2010 

Registrerade idrottsföreningar i Väståbolands stad kan ansöka om

1)     specialunderstöd

2)     hyresbidrag

3)     stipendium

senast fredagen den 1.10.2010 kl. 15.00. 

Normerna för ovannämnda understöd samt ansökningsblanketter erhålles från idrottsbyrån, stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas, vart också ansökningarna inlämnas.

Understödet betalas ut mot redovisning. Tilläggsuppgifter fås från idrottsbyrån, tfn 050 596 2602. 

Kulturnämnden/Idrott
2.9.2010

 

Upp