Till innehållet


Uthyrning av skolutrymmen och bollhallar

12.5.2010

 

KVÄLLS- OCH VECKOSLUTSUTHYRNING AV SKOLUTRYMMEN OCH BOLLHALLAR I VÄSTÅBOLANDS STAD LÄSÅRET 2010-2011 

De föreningar som under läsåret 2010–2011 önskar hyra skolutrymmen och bollhallar skall lämna in sin ansökan senast måndagen 31.5.2010 hos skolbyrån, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post bildningen@vastaboland.fi.

Ansökningsblanketter fås från resp. skola, skolbyrån eller på stadens hemsida.

Förfrågningar per telefon 044-3585 704, planerare Annukka Koskinen.    

Väståboland 7.5.2010
BildningsnämndenUpp