Till innehållet


Säsonginfluensavaccineringar

10.11.2010

 

SÄSONGINFLUENSAVACCINERINGAR I VÄSTÅBOLAND HÖSTEN 2010

 

Målgrupper:  

  • Alla 65-åringar (födda 1945) och äldre personer

  • Personer som hör till de medicinska riskgrupperna (kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt njurfunktion, kronisk leversjukdom, nedsatt immunförsvar, patienter som får substitutionsterapi med kortison eller lider av immunbrist, barn och ungdomar med långvarig salicylatbehandling)

  • Barn i åldern 6–35 månader

  • Gravida

  • Social- och hälsovårdspersonal som deltar i vården av infektionspatienter som insjuknat i influensa, patienter med nedsatt immunitet eller åldringar

  • Personer under 65 år med eget vaccin

  • Anställda vars arbetsgivare bekostar vaccinet 

PARGAS HÄLSOSTATION 

Plats och tid för vaccination av vuxna och riskgrupper:
Pargas hälsostation, företagshälsovården, Vapparvägen 15 A
Obs! Ingång även via Kommunalhemsvägen, mittemot Knattebo daghem.  

Lördag 13.11 kl. 10.00–16.00

Lördag 20.11  kl. 10.00–16.00

Utan tidsbeställning!

Förfrågningar: 
Tfn 02 454 5207, mån., ons. kl. 8–9, fre. kl. 10–11
Tfn 02 454 5220, vardagar kl. 8–16

Plats och tid för vaccination av barn i åldern 6–35 månader:
Barnrådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4 

Onsdag 10.11 kl. 15–17

Torsdag 11.11 kl. 8–10

Onsdag 15.12 kl. 15–17

Torsdag 16.12 kl. 8–10

Gäller barn i åldersgruppen 6–35 månader samt barn som hör till riskgrupp.

Då barnet får första gången influensavaccin, rekommenderas sammanlagt två doser, vaccinet ges då med 4 veckors mellanrum (dos 1 i november och dos 2 i december).  

Förfrågningar:
Tfn 040 488 5541, vardagar kl. 8.30–9.30
Tfn 040 488 5540, vardagar kl. 8.30–9.30
Tfn 040 488 5505, ons., tors. och fre. kl. 8–9 
 

Plats och tid för vaccination av gravida:
Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4  

Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.

Kontakta mödrarådgivningen för tidsbeställning:
Tfn 040 488 5542, vardagar kl. 11–12
Tfn 040 488 5543, vardagar kl. 11–12

NAGU HÄLSOSTATION

Personer som hör till någon av ovannämnda grupper, vänligen kontakta din egen hälsostation för tidsbeställning, tel. 0400 117 118. 

KORPO HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation

Torsdag 4.11 kl. 14–16

Torsdag 11.11 kl. 10–12

Torsdag 18.11 kl. 9–12

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 119. 

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION

Personer som hör till någon av ovannämnda grupper, vänligen kontakta din egen hälsostation för tidsbeställning, tel. 0400 117 120. 

INIÖ HÄLSOSTATION

Säsonginfluensavaccinering på Iniö hälsostation för vuxna i målgrupperna ovan, 
SÖNDAGEN DEN 21.11. 2010 kl. 13.30 -15.00


Barn i målgrupperna ovan och gravida, vänligen kontakta Iniö hälsostation för tidsbeställning, tel. 0400 117 121  fr.o.m. den 25.11.2010

 

Upp