Till innehållet


Byggnadstillsynen informerar: vårsyn

29.4.2010

 

 

Byggnadstillsynen informerar!

Våren är här och det är dags att förrätta vårsyn. Detta äger rum under vecka 20. 

Avfallsbehållare och avfallsskjul, reklamanordningar, staket, planteringar och andra motsvarande anläggningar som påverkar miljöbilden ska hållas i ändamålsenligt skick så att de inte förfular miljön. 

Enligt 166 § i markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den inte medför säkerhetsrisker eller miljöolägenheter eller förfular omgivningen. Enligt 167 § ska en byggnad och dess omgivning användas i överensstämmelse med bygglovet och hållas i snyggt skick. 

Lagring utomhus ska enligt 169 § ordnas så att den inte stör den omgivande bosättningen eller fördärvar landskap som syns från en allmän led. Under byggnadstiden ska byggnadsmaterial upplagras på ett ändamålsenligt och städigt sätt samt innanför byggplatsens gränser.  

Fastighetsägaren får en skriftlig anmärkning om uppdagade brister eller försummelser. Likaså fastställs en viss tid inom vilken försummelsen ska avhjälpas. Byggnämnden kan vid behov använda även förvaltningstvångsmedel för att avhjälpa bristerna. 

Den som fått en anmärkning ska efter att ha avhjälpt bristen som föranletts av anmärkningen be via byggnadstillsynskontoret om syn för att fastställa sakförhållandet. 

Vi påminner också om att adressnumreringen på alla fastigheter ska vara tydligt utmärkt. 

Syner, tidsbeställningar, kartor och åtkomsthandlingar kan beställas via kundservicen:

Pargas, tfn 044 358 5902

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, tfn 040 488 5914
 

Kundservicen vid byggnadstillsynskontoret har öppet:

- måndag-onsdag kl. 9.15–12.00 och kl. 13–16
- torsdag kl. 9.15–12.00 och kl. 13–17
- fredag kl. 9.15–12.00 och kl. 13–14 

Byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna är anträffbara på kontoret enligt tidsbeställning.


Sanna Simonen
Ledande byggnadsinspektörUpp