Till innehållet


Vattenavbrott i Houtskär 19.8.2010

18.8.2010

 

 

MEDDELANDE OM VATTENAVBROTT I HOUTSKÄR TORSDAGEN 19.8.2010 

Vattendistributionen i Houtskär, Näsby är avbruten under tiden 19.8.2010 kl 14-16. Avbrottet i vattendistributionen beror på förbättringsarbeten i vattenverket. 

Tilläggsuppgifter ges av ledande serviceman Roger Tengström, tfn 0400 204 042  

eller av 

granskningsingenjör Greger Brinkén, tfn 040 751 9320  

teknisk planerare Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 



Upp