Till innehållet


Verksamhetsstöd inom social- och hälsovården

27.2.2010

 

 

VERKSAMHETSUNDERSTÖD INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN I VÄSTÅBOLAND 

Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovården i Väståboland.  

VERKSAMHETSUNDERSTÖD kan sökas senast onsdagen den 17 mars 2010 kl. 12.00 av 
  • registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Väståboland och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden

  • icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Väståboland och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden.
     

Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet.

Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds. 

Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes.

 

Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter fås även från stadshusets infodisk i Pargas och från områdeskontoren. Närmare uppgifter ges av äldreomsorgschef Gun Sirén, tfn 02 458 5700*, och socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700*.

 

 

Upp