Mene sisältöön


Varsinais-Suomen imago ja vetovoimaisuus kasvussa

30.10.2012
   

Asumisen mahdollisuudet ja yritysten sijoittautuminen houkuttavat

Turku on noussut ykkössijalle ohi Tampereen kiinnostavimpana asuinpaikkakuntana, kun asiaa arvioivat Varsinais-Suomen ulkopuolella asuvat ihmiset. Maakuntana Varsinais-Suomi nousee toiseksi heti Pirkanmaan jälkeen. Myös yrityksiä kiinnostaa sijoittautuminen alueelle ja erityisesti Turkuun.

Tulokset selviävät Turun & Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeen teettämästä seurantatutkimuksesta, jossa selvitettiin alueen maineeseen vaikuttavia tekijöitä ja verrattiin tuloksia vuoden 2010 vastaaviin lukuihin.                     
– Eurooppalainen kulttuurikaupunki luo vetovoimaa koko Varsinais-Suomen alueelle niin asumisen kuin yrittämisenkin alueilla, ja tästä nosteesta on jatkossakin pidettävä kiinni. Asumisen ja yrittämisen markkinointiin tarvitaan markkinointiryhmän puheenjohtaja ja Turun kaupungin tiedotuspäällikkö Juha Elo.

Asukkaat viihtyvät Varsinais-Suomessa ja yli kolmannes suosittelee sitä muillekin. Asukkaiden sitoutuminen alueeseen on vahvaa: 90 % ei pitänyt todennäköisenä poismuuttoa Varsinais-Suomesta.

Varsinais-Suomella on vankka maine

Varsinais-Suomi nosti sijoitustaan myös maakuntana ja sai toiseksi positiivisimman arvion Pirkanmaan jälkeen. Varsinaissuomalaisten asukkaiden ja yritysten arviot maakunnastaan olivat selkeästi myönteisempiä kuin vastaavat arviot Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla tai Satakunnassa. Haasteena onkin alueella sisäisesti koettujen vahvuuksien viestiminen entistä tehokkaammin alueen ulkopuolelle.  

– Vaikka ulkoinen tietoisuus ja maine ovat selvästi parantuneet, positiivinen muutos mielikuvissa pitää vielä saada siirrettyä konkreettiseksi toiminnaksi aina muuttopäätöksen syntymiseen asti, Juha Elo jatkaa.

Koko aluetta kuvaavissa ominaisuuksissa korostuivat merellisyys, korkea osaaminen  ja koulutusmahdollisuudet, kulttuurimyönteisyys sekä tapahtumien rikkaus. 
– Nämä ovat maakunnan kärkiviestejä. On tärkeää, että myös jatkossa näitä vahvuuksia hyödynnetään ja kehitetään paremmiksi, painottaa maakuntajohtaja Juho Savo.


Turun ja Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihanke kerää yhteen kaikki Varsinais-Suomen kärkitoimijat. Hankkeen merkittävimmät tahot edustavat Turkua, Turun ympäristökuntia, Loimaan seutua, Salon seutua, Vakka-Suomea, Turunmaata sekä Varsinais-Suomen liittoa. Julkisen sektorin lisäksi hankkeessa on mukana alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Hankkeen projektijohtotoimistona toimii Place Marketing Oy.

Yhteismarkkinointihanke teetti toukokuussa 2012 seurantatutkimuksen vuonna 2010 toteutetusta alueen brändi-identiteettiä mittaavasta kyselystä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Varsinais-Suomessa toimivien yritysten sekä alueen asukkaiden näkemyksiä alueesta ja sen maineesta, sekä kartoittaa ulkopuolisten yritysten ja muualla Suomessa asuvien henkilöiden mielikuvia Varsinais-Suomesta. Tutkimus kohdennettiin Varsinais-Suomen lisäksi Uudellemaalle, Pirkanmaalle sekä Satakuntaan. Tutkimustoteutuksesta vastaa Innolink Research Oy. Koko tutkimus perustuu yhteensä 2767 vastaukseen, joista 1278 on vuodelta 2012.

Sivun alkuun